01.03.2021, 16:33

28 Şubat darbecileriyle kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar

28 Şubat 1997, darbeci generallerin meşru hükümete darbe yapıp, millete zulmettikleri meşum bir tarihtir. Bu şenî darbe yıllarında kurtlaşan darbeci generallere yaltaklananları, sonra da milletin arasına karışıp “benim mazlum milletim!” diyerek timsah gözyaşları dökenleri, ataların sözüyle “Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup kuzuya ağlayanları” hatırlıyor musunuz?

Kurtla işbirliği yapıp çobanla gözyaşı dökenler

Mütedeyyin bir başvekile toplantı esnasında zorla içki getirten, dâhiliye bakanı hanım kişiyi hâşâ huzurdan “kazığa oturtmakla” tehdit eden, Kitab-ı mübin’i öğrenmeyi çocuklara yasak eden, başörtülüleri mekteplere sokmayan, dindar fabrikatörlerden haraç toplayan, Müslümanla aynı mânaya gelen ve Kemalizm’le uyuşmayan Türk milletinden vebalı görmüşçesine kaçan darbeci generallerle kuzuları yenen çoban arasında mesai yapan siyasî münâfıklar kimlerdi? Kimler kurtlarla çoban arasında mesai yaptılar? 28 Şubat’ın darbeci kurtları milletin değerlerini çiğnerken “afiyet olsun” diyen modern zamanların münâfıkı bâzı siyasetçi, gazeteci, bürokrat, akademisyen ve iş adamlarını hatırlayın.

Kurt sofrasında oturup sonra çobanın ağıtçısı olanlar

Hem kurttan hem çobandan yana görünüp menfaat sağlayanlar dünyânın en âdi insanlarıdır. Milletten yana görünüp, darbeci kurtlarla al takke ver külah edenler kuzuyu yiyen kurttan daha alçaktırlar. Her vakit maskeli olur bunlar. Hem kurt sofrasında oturur, hem çobanın ağıtçısı olurlar. Kurtla çoban arasında mesai yapanların alâmet-i fârikası nedir? Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup ağlayanları nasıl tanıyacağız? Hazreti Peygamberimiz içi dışı bir olmayanlara karşı ümmetini uyarmıştı: “Dilleri de var baldan tatlıdır, ancak kalpleri kurtlarınkinden vahşidir. Bizi aldatan bizden değildir. İkiyüzlülerin kıyamet günü ateşten iki dilli olacaklarını, kıyamet gününde Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da ikiyüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar, bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.”

Aydınlar çobandan mı, kurttan mı yanaydılar?

Bu ülkenin en mürâi, en münâfık insanları 28 Şubat’ta Kemalist darbecilerle bir olup, sonra sahte tavırlarla millete “gülücük” dağıtan aydınlardır. Altı Oklu Tek Parti Dönemi’nde de kurtlaşan generallerle işbirliği yapan bu güruh Kemalist Cumhuriyetin kanlı mahkemeleri mazlum kuzuları idama yollarken, din-i mübin ayaklar altına alınırken, bin yıllık İslâm medeniyetimiz redd-i miras edilirken ikiyüzlü mesai yapıyordu. Din ü millet değerlerimizi alaya alan, millet-i beyzâ’yı “örümcek kafalı mürteciler” diye aşağılayan kurtlaşan darbeci generallerle bir olup, sonra milletin arasına tilkiler gibi sokularak “Zorba kurtların rejiminden kurtulmalıyız” diyen bir kısım siyasetçinin, gazetecilerin ve aydınların isimlerini merak eden var mı?

Apoletli kurtlara “darbeniz isabetlidir” diyen münâfıklar

Kemalist şeflere, “İnkılâplarınız pek isabetlidir efendimiz” deyip sonra da milletin yanına varıp “Nedir bu kanlı inkılâplardan çektikleriniz?” diyen ikiyüzlü aydınlar, akademisyenler ve siyasetçilerin benzerleri 28 Şubat darbesinde de kurtlaşan darbeci generallerin yanındaydı. 28 Şubat’ta reisicumhur olan Altıyedi Süleyman millet yanlısı olarak bilinirdi. Tâ ki kurtlarla bir olup kuzuyu yediği anlaşılana kadar. Türkiye’nin en müptezel münâfığı olan bu kişinin ömrü rejimin kurtlarıyla bir olup kuzuyu yemekle,
sonra da milletle oturup yalandan ağlamakla geçmiş ve darbeci generallerle bir olup mazlum milletin değerlerinin çiğnenmesine ortak olmuştu. Depremlerden daha şiddetli kanlı inkılâplarıyla kuzuları derdest eden lâdinî Altı Ok Cumhuriyetinin meclisine katılıp, sonra da millete giderek “Ah, mazlum kuzuların sahibi milletim!” diye sahte ağıt yakanları Münâfıkun sûresi 4. âyet şöyle tasvir ediyor: “Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsiniz. Onlar, sanki elbise giydirilmiş kereste
gibidirler.” Hem Müslümanlarla görünüp hem de kurtlaşan generallerle bir olup “semizleşenler” medyada, ticarette ve siyasette öndeydiler. 27 Mayıs 1960 darbesinde de,12 Eylül ve 28 Şubat darbesinde de siyasette ve ticarette en çok kâr (!) edenler darbeci general apoletli kurtlarla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup ağlayan münafık ve mürâi taifeydi. Nisa Sûresi 141. âyeti kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup ağlayanları târif ediyor: “Münâfıklar sizinle ilgili hâdiseleri çok yakından izler,
devamlı olarak havayı yoklarlar: ‘Şayet Allah size bir zafer lütfederse: ‘Biz de sizinle beraber değil miydik?’ derler. Eğer kâfirler zaferden yana bir pay elde 
ederlerse onlara: ‘Bizim taraf size gâlib durumda iken sizi kollamadık mı, müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi?’derler...” Mürâilik ve münâfıklık böylesine tehlikeli bir huy. Kurdun kılık değiştirip kuzuların arasına katılarak “ben sizdenim” demesi gibi... Kendi insanını vesayet rejiminin kurtlarına gammazlayan muhbir gazeteci ve bürokratlar gibi... Hz. İsa’yı çarmıha gerenlerin arasında en çok bu tipler vardı. Ehl-i irfan boşuna dememiş: “Mürâi yaş akıtsa aldanma münkir işidir.” 

Kurtla bir olanların maskesini ne zaman düşüreceğiz?

Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobana ta’ziyede bulunup “vah çoban kardeş, nedir bu kurttan çektiğin!” diyerek ağlayanlar insanlığın en haysiyetsiz tabakasıdır. Sûret-i haktan görünüp kurtların yediği kuzulardan pay alanları, çobanın mazlumluğundan bahsedip sonra kurtlara temennâ eden, yâni darbeci generallere gülücük dağıtan, onların sofrasında yemlenen ikiyüzlüleri tanımak âyet emridir. Dinsizlerden daha zararlıdır bu taife. Cemiyet yapımızı içten çürüten bir virüs... Acıtıcı soruyu millete, yâni kendimize soralım: Kuzuları darbeci kurtlar tarafından yenen biz mazlum ve mazrur çobanlar! Kurtla işbirliği yapıp sonra bizden yana görünenlerin maskesini ne zaman düşüreceğiz?

Yitiksöz

Genel Yayın Müdürlüğünü yazar Duran Boz’un yaptığı “yitiksöz-sanat, edebiyat ve düşünce dergisi”nin Şubat-Mart 2021 / 3. sayısı “Çıksam baksam görünür mü Başkonuş’un dağı şimdi” kapak başlığıyla çıktı. Prof. Dr. Mehmet Narlı, Doç. Dr. Selim Somuncu, Mustafa Köneçoğlu gibi isimlerin Yayın Kurulu’nda yer aldığı Yitiksöz’ün bu sayısı nesir ve şiir ağırlıklıdır. Bu sayıda yazan bâzı isimler şunlar: Mehmet Narlı, Mehmet Aycı, İsmail Karakurt, Adem Turan, İbrahim Gökburun, Mustafa Ruhi Şirin, Kamil Eşfak Berki, Nurettin Durman, Ali Karaçalı, Ali Necip Erdoğan, Hayrullah Kaplan, Ömer Aksay, Ramazan Avcı, Ali Sali, Hüseyin Gök, Mustafa Uçurum, Hüseyin Burak Us, Mehmet Mortaş, Mehmet Akif Şahin, Zeynep Karaca, Ümit Parsıl, Semiha Kavak, Ebubekir Yıldız, Selvigül Kandoğmuş Şahin. Evvelâhir Yazı İşleri Müdürlüğünü Duran Doğan’ın ve editörlüğünü yazar ve şair Ömer Yalçınova’nın yaptığı “evvelâhir-iki aylık kültür-sanat ve şehir dergisi” nin Ocak-Şubat 2021/ 2.sayısı okuyucu huzuruna çıktı. Bu sayıda Maraş-Fransız Harbi konulu ve Maraş sanat ve tarihini anlatan yazılar mevcut. Mustafa Armağan’ın “Medine ve Maraş kardeştir” yazısı okunası bir yazı. İsmail Göktürk’ün “Bosna’da bir Maraş Köyü: Miroşeviç” adlı yazısı Maraşlıların mutlaka okuması gereken bir yazıdır. Sibel Kök’ün Ali Yurtgezen hocayla “Yaşayan Maraş / İrfanî Tavır Okumuşlarımızdan Çok Ümmilerimizde” başlığıyla yaptığı röportajda Maraş irfan ehli anlatılıyor. Ali Koç’un “Bir Hat Ustası Hayreddin Maraşî” adlı yazısındaki zatın mevzuu ilk kez yazıldığı kanaatindeyim. “Kahramanmaraş’ta bir sanat: Oymacılık”, “12 Şubat Destanı” adlı yazıların yanında Mehmet Aycı’nın Maraş türküsü olan “Çamdan sakız akıyor” türküsünü yazı konusu etmesi pek güzel. Şair Yasin Mortaş’ın “Maraş’ta bir ân / Ağlayan gelin” adlı hem mensur hem manzum diyebileceğimiz yazısı pek dokunaklı bir yazı.

Hece taşları

Yayın Müdürlüğünü Tayyib Atmaca’nın yaptığı Hece Taşları Aylık Şiir Dergisi Şubat 2021 / 72. sayısına ulaştı. Şiir ağırlıklı bu sayıda yazanlar şöyle:

Tayyib Atmaca, Muhammed Avşar, Muhammed Bizar, İbrahim Eryiğit, Mehmet Bircan, Mustafa Sade, Mehmet Osmanoğlu, İbrahim Karalı Davutoğlu, Hakan Hadi Kadıoğlu, Hatice Ayşe Hasan, Ali Kemal Mutlu, Tacettin Şimşek, Sündüs Aslan Akça, Mehmet Pektaş, Necibe Taşkın Çetinkaya, Səxavət İzzəti, Dolanır, Metin Özarslan.

Yorumlar (8)
Kübra 2 ay önce
Ellerinize sağlık
Mustafa 2 ay önce
Yazılarınızın devamını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Kader 2 ay önce
Ellerimize emeğimize saglik
Kader 2 ay önce
Ellerinize emeğinize
Metehan 2 ay önce
Kaleminize sağlık bir sonraki yazılarınızı bekliyoruz
Aleyna 2 ay önce
Severek takip ediyoruz yazilarinizi
Sevcan 2 ay önce
Emeklerinize sağlık hocam
Mehtap 2 ay önce
Diğer yazılarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
Namaz Vakti 18 Nisan 2021
İmsak 04:29
Güneş 06:00
Öğle 12:53
İkindi 16:37
Akşam 19:36
Yatsı 21:01
Günün Karikatürü Tümü